Βουλιαγμένης 53 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΚ: 16675, ΤΗΛ. : 2108980840, email: sales@kalomirisenergy.gr